Dashboard "Redaktionell TV" är avsedd att visa dagens läsning jämfört med samma dag föregående vecka. Tanken är att den används på TV-skärmar på redaktioner men den går även använda i en flik på dator. 

För att starta "Redaktionell TV", logga in i IO, klicka på “Redaktionell TV” och konfigurerar dashboardens filter.

Steg 1. Hur du startar "Redaktionell TV"

Som användare har du möjlighet att klicka på menyalternativet "Redaktionell TV" där kommer du att omdirigeras till helskärmsläge i dashboarden.

Steg 2. Beskrivningen av värden

Som användare kan du se läsning i diagrammet och i tabellerna för den aktuella dagen. All data visar i dag och jämför med samma dag föregående vecka.

Dashboarden innehåller följande data: 

 • Inloggade artikelvisningar - Antal sidvisningar av prenumeranter

 • Inloggade kunder - Antal inloggade kunder

 • Tid per kund - Snitt-tiden per kund

 • Trend - Skillnaden på dagens siffror jämförs med föregående vecka.

Nedanför grafen syns två tabeller: 

Tabell 1. Generell artikel-data: 

 1. Mest lästa artiklar - the user sees TOP seven articles sorted from best to worst by subscribers pageviews.

 2. Inloggade artikelvisningar  - Antal sidvisningar per artikel av prenumeranter.

 3. Artikel - Artikelns rubrik. 

 4. Reporter - Namn på reportern/reportrarna under artikelns rubrik.

 5. Varumärke - Namn på produkten.

 6. Artikelns trend visar om läsningen ökat eller minskat jämfört med föregående 5 minuter. 

Pilarna intill artiklarna visar vad som händer med artikeln just nu. Pilarna pekar uppåt - din artikel popularitet växer, pilarna pekar ner - populariteten minskar. 

 • Om trenden växer med 0-50% visas en pil. 

 • Om trenden växer med 50 +% visas två pilar.

 • Om trenden minskar med 0-50% visas en pil.

 • Om trenden minskar med 50 +% visas två pilar.

Table 2. Läsning per reporter:

 1. Topplista byline - visar de sju mest lästa reportrarna av inloggade artikelvisningar.

 2. Byline - Reporterns namn 

 3. Trend byline  - Skillnad mellan dagens läsning jämförbar med föregående vecka.

 4. Inloggade artikelvisningar  - Antal inloggade artikelvisningar per reporter.

Steg 3. Så här konfigurerar du dashboardes filter 

Kugghjulet i det högra hörnet ger användaren möjlighet att ställa in "Redaktionell TV", där kan användaren tillämpa de önskade filtren.

Alla data går att filtrera på varumärken och kategorier enligt nedan:

Did this answer your question?