Dashboarden analyserar videoprestanda och innehåller:

 • Kalender

 • Graf och totalsiffror

 • Lista över videor och mätvärden som är kopplade till videon

Kalender

Kalenderen ger möjlighet att välja önskad tidsperiod för analys. Det finns flera sätt att använda kalendern:

 • Använd snabbfilter: ID (i dag), IG (i går), 7D (sista 7 dagarna), 30D (sista 30 dagarna).

 • Använd anpassad tidsperiod med exakta datum.

När den önskade tidsperioden har valts kommer data att visas i enlighet med detta.

 Graf

Siffrorna ovanför grafen:

 • Startade strömmar - totalt antal startade videoströmmar för den valda tidsramen

 • Genomsnittlig tid på video - Genomsnittlig tid som spenderas på videon för den valda tidsramen

Grafen visar antalet startade strömmar med 5 minuters intervaller.

Mätvärden över listan över videor:

 • Startat - genomsnittlig procent som valt att starta videon för den valda tidsramen;

 • Avslutat - genomsnittlig procent av dem som startat videon som valt att se färdigt videon, för den valda tidsramen

Listan över videor:

 • Totalt antal startade strömmar för den valda tidsramen. När du håller musen över antalet startade strömmar finns det ett popup-fönster för att visa antalet strömmar per varumärke. 

 • Genomsnittlig tid på video - hur mycket tid har användarna spenderat på videon. Den genomsnittliga tiden på video visas i rött om den är lägre än videoens längd. När du håller musen över den genomsnittliga tiden på video visas mer information. 

 • Graf med antal startade strömmar

 • Videonsymbol med videons längd

 • Videons rubrik

 • Startat - procent av startade strömmar för den valda tidsramen

 • Avslutat - procent som tittat färdigt för den valda tidsramen

Listan över video kan sorteras från hög till låg genom med dessa mätvärden:

 • Startade strömmar

 • Snittid

 • Startad

 • Avslutad

Videolistan går att filtrera med:

 • Varumärke

 • Artikeltyp

 • Användare (Prenumeranter är förvald)

Video - fördjupning

Genom att klicka på en video går det hitta mer information. 

Fördjupningen av video består av följande delar:

 • Kalender

 • Tillbaka till dashboard (för att backa till föregående dashboard)

 • Videotitel

 • Totalt antal strömmar för den valda tidsramen

 • Grafik med startade strömmar

 • Mätvärden för att se hur videon presterar: Startard / Genomsnittlig tid på video / Avslutad

 • Startade strömmar per enhet: Mobil (Tablet + Telefon) / Desktop

 • Lista över artiklar dit användarna gick efter att ha tittat på videon: Antal klick och rubriken på artikeln dit användarna gick.

Antal startade strömmar i “Artikeluppföljning läsning” dashboarden

Antalet startade strömmar i artikeln är tillgänglig i dashboarden Artikeluppföljning läsning.

Siffran visar det totala antalet startade strömmar i artikeln för den valda tidsramen. Om artikeln innehåller mer än en video, beräknas det totala antalet videosändningar enligt följande formel: Antal startade strömmar för video 1 + antal startade strömmar för video 2 osv.

Did this answer your question?