Dashboarden består av följande verktyg:

 • Kalender

 • Hastighetsmätare som visar antalet inloggade kunder

 • Nya kunder med siffra och graf - visar antalet nya kunder under den valda tidsperioden

 • Hastighetsmätare som visar genomsnittlig tid per kund. Tid per kund visar den genomsnittliga tiden per dag som kunder spenderar hos Mittmedias varumärken. Tiden kan filtreras på varumärke och/eller reporter. Om du väljer 7 dagar beräknas tiden som den genomsnittliga tiden per dag i stället för som en totaltid av alla 7 dagar. Tiden jämförs med historiska data (senaste 4 veckorna) för att visa den genomsnittliga tiden och det maximala.Genomsnittlig tid baseras på aktiv tid hos kunden, man behöver alltså aktivt använda sajten och tid räknas inte när kunden går på lunch eller lämnar datorn för att hämta kaffe

 • Antal nya kunder per reporter. Antalet nya kunder jämförs med historiska data och visar skillnad med färger: grön färg indikerar att antalet nya kunderökar, medan rött indikerar att antalet minskar

 • Antal nya kunder per källa. Antalet nya kunder per källa (varumärkets app/sajt) jämförs med historiska data och visar skillnad med färger: grön färg indikerar att antalet nya kunder per källa ökar, medan rött indikerar att antalet minskar.

 • Filtrering

Kalender

Kalenderen ger möjlighet att välja önskad tidsperiod för analys. Det finns flera sätt att använda kalendern:

 • Använd snabba filter: ID (idag), IG (igår), 7D (sista 7 dagar), 30D (sista 30 dagarna).

 • Använd anpassad tidsperiod.

När den önskade tidsperioden har valts kommer data att visas i enlighet med detta.

Filtrering per varumärke

Artikeluppföljning köp erbjuder möjlighet att filtrera efter varumärke. När varumärket väljs ändras mätvärdena i enlighet med valet.

Filtrering per reporter

Artikeluppföljning köp erbjuder möjlighet att filtrera per reporter. När en eller flera reportrar väljs ändrar dashboarden gränssnittet och visar följande information:

 • Hastighetsmätare med intresse - Procent av användarna som mötte betalväggen och köpte.

 • Nya kunder som diagram - antal nya kunder under den valda tidsperioden

 • Hastighetsmätare som indikerar genomsnittlig tid - genomsnittlig tid som kunder spenderar

 • Antal nya kunder per artikel.

Did this answer your question?