Artikeluppföljning läsning är utformad för att analysera utfallet av publicerade artiklar. Du har  möjlighet att filtrera innehållet efter varumärke, artikeltyp, reporter och typ av användare.

Viktig:

När du loggar in i IO-dahsboard är filtret "Prenumeranter" automatiskt förvalt.

Dashboarden består av följande verktyg:

 • Kalender

 • Graf

 • Lista över artiklar

 • Filtreringsfunktioner

Kalender

Kalenderen ger möjlighet att välja önskad tidsperiod för analys. Det finns flera sätt att använda kalendern:

 • Använd snabbfilter: ID (i dag), IG (i går), 7D (sista 7 dagarna), 30D (sista 30 dagarna).

 • Använd anpassad tidsperiod med exakta datum.

När den önskade tidsperioden har valts kommer data att visas i enlighet med detta.

Graf

Siffran ovanför grafen visar totalt antal artikelvisningar för den valda tidsperioden. Om någon filtrering appliceras på dashboarden kommer data att visas i enlighet med filtreringen.

Grafen visar artiklarnas prestanda under den valda tidsperioden och jämför antalet sidvisningar med historiska data.

När du håller musen över grafen visas antalet sidvisningar för det valda datumet och det historiska datumet.

Artikellista

Artikellistan visar följande data kopplat till artikeln:

 • Läsning per artikel för det specifika varumärket

 • Total läsning för artikeln över alla varumärken där artikeln publicerats

 • Betyg av artikeln, som jämför antalet sidvisningar per artikel med genomsnittet per varumärke:

 • A - jämfört med genomsnittlig varumärkesprestation, får sådana artiklar 80% - 100% genomsnittligt antal sidvisningar

 • B- jämfört med genomsnittlig varumärkesprestanda, får sådana artiklar 31-79% av det genomsnittliga antalet sidvisningar

 • C- jämfört med genomsnittlig varumärkesprestanda, får sådana artiklar 0-30% av det genomsnittliga antalet sidvisningar

 • Betygsättningen beräknas automatiskt baserat på:

 • Storleken på varumärket

 • Tiden sedan publicering

 • Artikelrubrik

 • Varumärke där artikeln publiceras

 • Publiceringsdatum

 • Reporter / reportrar

 • Läsning i procent - Procent av läsare som nått botten av artikeln

 • Recirkulation i procent - Andelen användare som besökt artikeln och sedan fortsatt till en annan artikel

 • Länk till artikeln.

När du håller musen över artikeln kommer mer information att visas.

När du håller musen över totalsiffran för artikelvisningar kommer alla varumärken där artikeln publiceras att visas. 

Filtrering 

IO-dashboarden erbjuder möjlighet att använda filtrering:

 • Reporter - flera journalister kan väljas

 • Kategori

 • Användare: Prenumeranter / Anonyma användare

 • Varumärke

 • Artikeltyp: Plus / Öppen

När filtreringen appliceras beräknas mätvärdena baserat på de valda filtren.

Viktigt: När du loggar in i IO-dahsboard är filtret "Prenumeranter" automatiskt förvalt.

Did this answer your question?